Firma Jiří Marinka vznikla jako podnikatelský subjekt v r. 2002 s hlavním zaměřením na výstavbu bytových a nebytových prostor, kompletační a dokončovací stavební práce. Klíčové know-how získala v úzké spolupráci s výrobci modulárních staveb a jejich montážemi především v Německu, Švýcarsku a Rakousku. Firma je vlastněna Jiřím Marinkou, který je fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku se sídlem Písečná 198, PSČ 790 82

 

Od roku 2018, zahájila firma Jiří Marinka výrobu modulů v obci Lipová Lázně, ve vlastním výrobním závodě, a to od prvopočáteční kovovýroby, přes lakování až po finální montáž. Mimo vlastní výrobní činnosti, nabízí také montážní práce na modulových stavbách po celé střední Evropě.

 

Hlavním cílem firmy je do konce roku 2021 dosáhnout plné naplnění výrobní kapacity výrobního závodu, tzn. 80 ks modulů/měsíc v základním provedení, tj. plné využití výrobní haly v Lipové Lázních.

 

Klíčoví spolupracovníci mohou prokázat více než 15-ti letou praxi v úspěšné výrobě, prodeji a rozšiřování obytných kontejnerů v regionu CEE a EU.

 

Portfolio výrobků zahrnuje všechny hlavní a moderní skupiny obytných kontejnerů (kanceláře, obchody, ubytovny, sociální zařízení, školy, hotely, technologické zázemí…).

 

Aktuálně má firma více než 40 aktivních zákazníků a další jsou v jednání.

 

Logistika včetně skladování a transportu hotových výrobků je zajišťována externími profesionálními subdodavateli.

 

Aktuální portfolio výrobků představují obytné, kancelářské, prezentační, skladovací a technologické moduly a modulární stavby.

 

Hlavním přínosem modulových staveb je pro zákazníka cenová úspora a flexibilita při zachování základních parametrů výrobků ve srovnání se západoevropskou konkurencí.

 

Celoevropské pokrytí obchodních potřeb koncových uživatelů ve spojení se silnou výrobní základnou CZ, je hlavní konkurenční výhodou firmy oproti současným konkurentům.

 

Schválení výrobků podle všech platných předpisů a nařízení v EU je garantováno včetně příslušných certifikátů (tepelné izolace, požární odolnost, hygienické normy, statika kontejnerů/stavby atd…).